Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı

TS 13811:2018 HİJYEN ve SANİTASYON YÖNETİM SİSTEMİ

29 Temmuz 2022
TS 13811:2018 HİJYEN ve SANİTASYON YÖNETİM SİSTEMİ

TS 13811:2018 HİJYEN VE SANİTASYON YÖNETİM SİSTEMİ

Destek hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen temizlik ve hijyen uygulamaları neticesinde Bakanlığımız 01.04.2021 tarihinden itibaren TS13811:2018 Hiyyen ve sanitasyon yönetim sistemi belgesine sahip olmuş olup, Başkanlığımız olarak ilgili standart gereğince hijyen ve temizlik faaliyetlerini en üst düzeyde sürdürmeye ve iyileştirmeye devam etmektedir.

TS 13811:2018 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim sisteminde;

HİJYEN: Sağlığın korunması ve hastalıkların yayılmasını önlemeye yönelik uygulama ve şartlar. (TS13811)

SANİTASYON: İnsan kaynaklı atıkların, çöplerin ve kirli suların güvenli şekilde toplanıp, uzaklaştırılması sayesinde hijyen şartlarının sağlanması ve sürdürülmesi. TS13811) olarak tanımlanmaktadır.

Hijyen ve Sanitasyon;

 • Bireysel boyutta başlar.
 • Yaşamın her alanına yayılır ve insanların belirli sürelerde birlikte zaman geçirdikleri toplu yaşam alanlarında toplum sağlığı açısından hayati önem taşır.
 • Önleyici ve koruyucu hekimliğin esasını oluşturur.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada hijyen ve sanitasyon eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan enfeksiyon hastalıkları en önemli ölüm sebeplerinden biridir.

 • Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin önemli bir göstergesidir.
 • İşletmelerin ve Kurumların başarılarında çok önemli rol oynar.

Sunulan tüm hizmetlerin hijyen kurallarına uyularak;

Temiz, özenli, estetik değerlere uygun, konfor sağlayıcı bir şekilde bir ürünün üretilmesi yahut bir hizmetin verilmesi ve bunların sürdürülebilir olması bir işletme yada kurumdan beklenen özellikler arasında yer alır.

Bu nedenle;

Hijyen ve Sanitasyon bir kalite göstergesi olarak kabul edilir.

Kuruluşlarda hijyen ve sanitasyon uygulamalarının etkili olabilmesi için;

Uygulamaların kuruluşla entegre olmuş, yapılandırılmış bir yönetim sistemi içinde icra edilmeleri gerekir.

Bu bağlamda;

TS13811HijyenveSanitasyonYönetimSistemiStandardı;

 • Toplum sağlığını korumaya yönelik yönetimsel bir çerçeve oluşturmayı,
 • Amaç ve hedeflere ulaşmak için şartları tanımlamayı,
 • Toplum sağlığının korunmasına yönelik asgari hijyen ve sanitasyon standartlarına ulaşmaya yardımcı olmayı amaçlar.

TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Faydaları;

 • Birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun ürün ve hizmetleri sürekli hale getirme kabiliyeti sağlar.
 • Personel ve müşteri memnuniyetini artırmak için fırsat yaratır.
 • Kuruluşun bağlamı ve hedefleri ile ilgili risklerin belirlenmesine katkı sağlar.
 • Kuruluşun, Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi şartlarına uygunluğunun gösterilmesi kabiliyetini sağlar.
 • İnsan sağlığı için güvenli ürün/hizmet elde edilmesini sağlar.
 • Çalışanın psikolojisini olumlu etkileyerek verimliliğin artmasına katkı sağlar.
 • İlgili taraflara hijyen ve sanitasyon konusunda güven tesis edilmesini sağlar.

TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi standardı;

Planla –Uygula –Kontrol et –Önlem al (PUKÖ) döngüsü ve risk temelli düşünmeyi içeren proses yaklaşımını esas alır.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır