Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı
Elektronik Yayınlar

YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI

BİRİM FİYAT TARİFELERİ (1933-1988):

1933 Yılı Fiyat Tahlili Cetveli,
1946 Yılı Fiyat Analizi,
1954 Yılı Fiyat Tahlili Cetveli,
1955 Müteahhitlik Karı,
1967 I Yılı Büyük Fiyat Analizi,
1967 II Yılı Büyük Fiyat Analizi Ekleri,
1968 Yılı Birim Fiyat Cetveli 001,
1969 Yılı Birim Fiyat Cetveli  (16.Baskı) 001,
1974 Yılı Birim Fiyat Tarifesi 001,
1975 Yılı Birim Fiyat Tarifeleri 2 001,
1980 Yılı Birim Fiyat Tarifeleri 001,
1982 Yılı Birim Fiyat Tarifesi 001,
1988 Yılı Birim Fiyat Tarifeleri 001

İNŞAAT GENEL TEKNİK ŞARTNAME KİTABI (2007) : 

İnşaat Genel Teknik Şartname Kitabı (2007) 001

İnşaat Genel Teknik Şartname Kitabı (2007) 002

KARAR VE GÖRÜŞLER :

Karar ve Görüşler (1976-1986)-01

Karar ve Görüşler (1976-1986)-02

Karar ve Görüşler (1976-1986)-03

Karar ve Görüşler (1976-1986)-04

Karar ve Görüşler (2005-2013),

Karar ve Görüşler (2005-2015)

ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ders 1- Temel Kavramlar

Ders 2- Yönetmelik Altyapısı ve Açıklamalar

Ders 3- Yönetmeliklerin Karşılaştırılması

Ders 4- Özel Konular

Ders 5- Risk Tespit Uygulaması (Betonarme Bina)

Ders 6- Risk Tespit Uygulaması (Yığma Bina)

Ders 7- Bakanlık Sunumu, Mevzuat ve Uygulama

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çevresel Göstergeler 2014

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01- Oto Tamirhaneleri

02- Metal Sektörü

03- Metal Kaplama ve Galvanizasyon

04- Boya ve Vernik

05- Boya Üretimi

06- Deri Sektörü

07- Döküm Sektörü

08- Atık Taşıma (İhracat)

09- Beyaz Eşya

10- Demir Çelik

11- Demir Döküm

12- İlaç

13- Metal Kaplama

14- Organik Bitki Koruma

15- Otomotiv Yan Sanayi

16- Evimizdeki Tehlikeli Atıklar

Biyogaz Klavuzu

Düzenli Depolama Tesis Saha Yönetim ve İşletme Klavuzu

Güvenli Atık KılavuzuMaden Atıklarının Yönetimi Proje Kitabı

MetCevZen Tesis Proses Atıklarının Atık Barajlarında Depolanması

Sınıflandırma Kılavuzu - Cilt I

Sınıflandırma Kılavuzu - Cilt II

Sınıflandırma Kılavuzu - Cilt III

Türkiyede Denizlerde Dispersant Kullanımı

DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Batık Gemilerin Çevresel Açıdan İncelenmesi Projesi

Broşür

Gemi Kazaları Atıkların Atık Yönetimi Planlarının Hazırlanması

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İKONAİR PROJESİ

Konya Hava Kalitesi Değerlendirme Raporu

Konya Temiz Hava Programı

KENTAİR PROJESİ

Adana Raporu

Ankara Raporu

Erzurum Raporu

Gaziantep Raporu

Mersin Raporu

Samsun Raporu

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Full Taslak

HPMP Açılış Broşürü

HPMP Broşür

İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

İzleme Planı Klavuzu

OTİM Takip Programı Broşür (Ön)

OTİM Takip Programı Broşür (Arka)

Sektörel Hesaplama Örnekleri

Sixth National Communicationof Turkey

Turkey's National Climate Change Adaptation Strategy And Action Plan

Turkiye İklim Değişikliği Altıncı Ulusal Bildirimi

Yıllık Emisyon Raporlama Klavuzu

KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Handbook Implementing the (EU) Persistent Organic Pollutants Regulation in Turkey

National Implementation Plan of Turkey on the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)

Regulatory Impact Assessment (RIA) of implementing the (EU) Persistent Organic Pollutants Regulation in Turkey

Sectoral Impact Assessment (SIA) of implementing the EU Persistent Organic Pollutants Regulation in Turkey

Sekt Etki Analizi Kal Organik Kirlet Tuzug Uygulici Teknik Destek Projesi

Tehlikeli Kimyasal Ulus Tic Ozel Uygulamalar Tez

Teknik Destek Projesi Broşürü

Zararli Kimy Ihrac ve_Ithal Iliskin AB Tuzug Uygu icin Teknik Destek Projesi

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2007 - 2014 UCES

AAT Eylem Planı

Atıksu Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Klavuz

Uzmanlık Tezi (Çiğdem BUDAK)

Uzmanlık Tezi (Ece SARAOĞLU)

Uzmanlık Tezi (Filiz DOĞAN)

Uzmanlık Tezi (Lütfiye DUMLU)

Yapay Sulak Alanlar El Kitabı

Zeytin Sektörü Atıklarının Yönetimi Projesi

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

Energy Efficiency İn Wastewater Treatment Final Report

Proje Raporu

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI VER.2

Kapak

Önsöz

Bölüm 01

Bölüm 02

Bölüm 03

Bölüm 04

Bölüm 05

Bölüm 06

Bölüm 07

Bölüm 08

Bölüm 09

Bölüm 10

Bölüm 11

Bölüm 12

Bölüm 13

Bölüm 14

EVSEL KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ PROJESİ FİNAL RAPORU

İçindekiler

Ek 01

Ek 02

Ek 03

Ek 04

Ek 05

Ek 06

Ek 07

Ek 08

Ek 09

Ek 10

Ek 11

Ek 12

Ek 13

Ek 14

Ek 15

Kaynaklar

Şekil Listesi

Tablo Listesi

GRİ SU FİNAL RAPORU VE KLAVUZU

Final Raporu

Klavuz

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Enerji Etkin Binalar Ulaşma Yolunda Temel Tasarım Prensipleri

Enerji Kimlik Belgesi Broşürü

İmar Çalıştayı Final Videosu (05.05.15)

Isı Paylaşım Sistemi ve Kullanılan Ekipmanlar

Isı Yalıtım Klavuzu

Merkezi Gider Broşürü

MHGM Tanıtım Filmi

Mobilpgd Kısa Filmi

Yapı Malzemeleri Kısa Filmi

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Deprem Yönetmeliği (1.1.1975)

Deprem Yönetmeliği (1.2.1997)

Deprem Yönetmeliği (1.3.2007)

1-4 Zemin Etüdü Hazırlama Formatı

1-5 Zemin ve Temel Etüdü Raporu Esaslar

1-6 Zemin Etüt Teknik Şartnamesi

2-1 İskan Modülü El Kitapçığı

2-2 İskan Proje Kitapçığı

2-3 İskan Tanıtım Kitapçığı

2-4 Kırsal Alan Planlaması

2-5 Rural Area Plann (ing.)

Amasya Yöresel

Balıkesir Yöresel

Bursa Yöresel

Edirne Yöresel

Karabük Yöresel

Rize Yöresel

Şanlıurfa Yöresel

Trabzon Yöresel

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Van İlinde Yapılan Yerbilimsel Etüt Çalışmaları (Kapak)

Sayfa 01-14

Sayfa 15-30

Sayfa 31-47

Türkey Habitat III National Report (ing.)

Türkey Habibat III Ulusal Rapor (Türkçe)

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gölbaşı Final Raporu (27.05.2012)

PAMUKKALE ÖÇKB FİNAL RAPORU

Final Kapak

İçindekiler

Sunuş

Bölüm I Giriş

Bölüm II A- Genel Bilgiler

Bölüm III B- İşletmeler

Bölüm IV E- Köyler

Bölüm V C- STK ve İdari

Bölüm VI D- Turistler

Bölüm VII Derinlemesine Görüşmeler

Bölüm VIII Sonuç ve Öneriler

Ek 1- Tablo Dizini

Ek 2- Grafik Dizini

Ek 3- Pamukkale OCK Bölgesi Otel-Pansiyen Sayıları

Ek 4- Su Tahmini

Ek 5- Develi

Ek 6- Yeniköy

Kaynaklar

DENİZLİ SOSYO EKONOMİK YAPISI

Denizli Ekonomik Gelişmeler

Develi Köyü

Fiziki Yapısı

Hayvancılık

Jeotermal

Neden Özel Çevre

ÖÇKB- Hakkında

Tarım Sektöründeki Gelişmeler

Turizm

Yaygın Eğitim

Yerel Ekonomik Kalkınma

Uzungöl Sosyo Ekonomik Sonuç Raporu

Datça Bozburun Sosyo Ekonomik Kesin Rapor

Fethiye Göcek Sosyo Ekonomik Kesin Rapor

Foça Sosyo Ekonomik Sonuç Rapor (10.11.2008)

İhlara Sosyo Ekonomik Kesin Rapor

Kaş Kekova Sosyo Ekonomik Kesin Rapor

Saros Sosyo Ekonomik Kesin Rapor (31.07.2012)

Fethiye Göcek Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi

Fethiye Göcek Deniz Kıyı Biyolojik Çeşitlilik Raporu

Ihlara ÖÇKB Biyolojik Çeşitlilik Raporu

İhlara Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi

Kaş Kekova ÖÇKB Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi

Köyceğiz Dalyan Çevre Koruma Bölgesi Deniz Kıyı Alan Biyolojik Çeş.Tesbiti

Pamukkale ÖÇKB Biyolojik Çeşitlilik 2008-2010

Saros Biyolojik Çeşitlilik Sonuç Raporu 25.12.2014

Tuz Gölü Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi 2005-2007

Tuz Gölü Habitat İzleme Final Raporu 22.12.2010

Uzungöl Karasal Biyolojik Çeşitlilik Sonuç 2008-2010

GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ (KİTAP)

Ön Kapak

Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi

Arka Kapak

SU KALİTESİ (KİTAPÇIK 2014)

Özel Çevre Su Kalitesi ve Arıtma Tesisleri (05.01.2015)

Sunuş

Boncuk (İng.)

Datça Hurması 12-15

Kaplumbağa (İng.)

Köyceğiz (Posterler)

Sıgla Kitabı (İng.)

Su Samuru (İng.-Türkçe)

EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01- Çevre Broşür

02- Hava Broşür

03- Su Broşür

04- Toprak Broşür

05- Gürültü Radyasyon Kirliliği Broşür

06- Biyolojik Çeşitlilik Broşür

07- Nesli Tükenen Canlılar Broşür

08- Atıkların Geri Kazınımı Broşür

09- Ormanlarımız Broşür

10- Atıklar Broşür

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Bakanlık Etik Rehberi

COSO İç Kontrol Standartları ve Türkiye Uygulaması

Hassas Görev Broşürü

İç Kontrol Broşürü

İç Kontrol Standartları Broşürü

Kamu İdarelerinde Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları

Kamu Yatırımları

Risk Yönetimi Broşürü

Stratejik Plan Broşürü

Yeni Kamu Mali Yönetimi Anlayışına Göre Stratejik Plan-Bütçe İlişkisi

Yeşil Satın Alma Kriterleri ve Yaklaşımı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Coğrafi Bilgi Sistemleri (Kitapçık-İng.)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (Kitapçık-Türkçe)