Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı
BAKANLIĞIMIZDA SIFIR ATIK UYGULAMALARI

OFİSLER, KATLAR VE KORİDORLAR

Bakanlığımız Ana Hizmet binasının her katında katta çalışan personel sayısı dikkate alınarak koridorlarda kağıt, plastik, cam ve metal atıkları için dört bölmeli; organik atıklar ve geri kazanımı mümkün olmayan atıklar için iki bölmeli olmak üzere toplamda altı bölmeli atık biriktirme ekipmanları vardır. Ayrıca fotokopi odalarına kağıt atıklar için çay ocaklarına çay posaları için ve WC’lere havlu peçeteler için tek bölmeli atık biriktirme ekipmanları yerleştirilmiştir. Atık piller için yine her katın koridorlarında özel olarak tasarlanmış biriktirme ekipmanları mevcut olup; Sıfır Atık uygulaması ile tüm atıklar kaynağında başkanlığımızın ilgili personelleri tarafından ayrı ve sistemli bir şekilde toplanmaktadır.

    

Bakanlığımız bünyesinde 4 Kasım 2019 tarihinde faaliyete başlayan Kreş ve Gündüz Bakımevi Sosyal Tesisi için mevcut öğrenci kapasitesine göre 4’lü (Kağıt, Plastik, Metal, Evsel) ve yine 4’lü (Kağıt ,Plastik, Cam, Organik) setler olmak üzere 22 adet, sınıflar için tekli kağıt atık ünitelerinden 14 adet ve kreş yemekhanesine 7 adet (Kağıt, Plastik, Metal, Cam, Organik, Ekmek, Yemek) olmak üzere ayrıştırma üniteleri yerleştirilmiş olup; atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanması sağlanmıştır.

Bakanlığımız Ana Hizmet Binasında Sıfır Atık Yönetim Planı doğrultusunda gerçekleştirilen uygulama sonucunda 2019 yılında; 61710 kg kağıt – karton, 36810 kg plastik, 17356 kg cam, 6980 kg metal, 2423 kg ahşap ve iri hacimli atıklar, 174 kg tekstil ve 390 kg pil atığı, Başkanlığımız tarafından türlerine göre kaynağında ayrı ve sistemli bir şekilde toplanarak öncelikle atık geçici depolama alanına daha sonra ise belirli periyotlar ile geri kazanım / bertaraf tesislerine gönderilmiştir.

YEMEKHANE

Bakanlığımız yemekhanesinde günlük yaklaşık 3000 kişilik yemek üretimi ve sunumu gerçekleştirilmektedir.

Sıfır atık projesi kapsamında hem yemekhanede mutfak bölümünde, hem de yemeklerden artakalanların ayrılması için uygun yerlere Kağıt atıklar, Plastik atıklar, Cam atıklar Metal Atıklar, Yemek atıkları, Ekmek atıkları ve Organik atıklar için, her biri ayrı biriktirilecek şekilde bölmeler mevcuttur.

Kaynağında ayrı toplanmasını sağladığımız atıklar Başkanlığımızca temin edilen ekipman ve araçlarla geçici depolama alanına görevli personellerce getirilmekte, geçici depolama alanına gelen bütün atıklar tartılmakta ve miktarı (kg) kayıt altında tutulmaktadır.

Ayrıca yemekhanede oluşan yemek ve ekmek atıkları Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Bakanlığımız arasında yapılan protokol çerçevesinde hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine gönderilmektedir.

Yemekhaneden elde edilen ve personelimizin evlerden getirmiş olduğu bitkisel atık yağlar, yine ayrı bir bölümde muhafaza edilerek lisanslı firmaya teslim edilmektedir.

 

Yemekhane birimimizde 2019 yılı itibariyle Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların kaynağında azaltılması amacıyla pet şişe su uygulaması kaldırılarak yerine arıtma sebili ve cam bardak uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda plastik atık miktarımız önemli olarak azaltılmıştır.

2019 yılı yemekhaneden ve çay ocaklarından

  • Yemek ve Ekmek Atıkları      : 4658 kg
  • Organik Atıklar                      : 14546 kg
  • Bitkisel Atık Yağ                     : 2020 kg

olarak toplanmış olup, atık bitkisel yağlar geri dönüşüme diğer atıklar ise hayvan barınaklarına gönderilmiş ve kompost ürün eldesinde kullanılmıştır.