Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı
ELEKTRONİK YAYINLAR

YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI : Karar ve Görüşler  -  1933 Yılı Fiyat Tahlili Cetveli  -  1946 Yılı Fiat Analizi  -  1954 Yılı Fiyat Tahlili Cetveli  -  1955 %25 Mütehhatlik Kârı  -  1967/I Yılı Büyük Fiyat Analizi  -  1967/II Büyük Fiyat Analizi Ekleri  -  1968 Yılı Birim Fiyat Cetveli001  -  1969 Yılı Birim Fiyat Cetveli (16.Baskı)001  -  1974 Yılı Birim Fiyat Tarifesi001  -  1975 Yılı Birim Fiyat Tarfileri-2 001  - 1980 Yılı Birim Fiyat Tarifeleri001  -  1982 Yılı Fiyat Tarifeleri001  -  1988 Yılı Birim Fiyat Tarifeleri001 

ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : Riskli Yapıların Tespit Esasları Eğitim Notları

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : Yayınlar  -  Çevresel Göstergeler 2014

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : Rehber Dökümanlar

Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı: 1- Oto Tamirhaneleri - 2- Metal Sektörü - 3-Metal Kaplama ve Galvanizasyon - 4- Boya ve Vernik - 5- Boya ve Üretimi - 6- Deri Sektörü - 7- Döküm Sektörü - 8- Atık Taşıma (İhracat) - 9- Beyaz Eşya - 10- Demir Çelik - 11- Demir Döküm - 12- İlaç - 13- Metal Kaplama - 14- Organik Bitki Koruma - 15- Otomotiv Yan Sanayi - 16- Evimizdeki Tehlikeli Atıklar - Biyogaz Kılavuzu - Düzenli Depolama Tesisleri Saha Yönetimi ve İşletme Klavuzu - Güvenli Atık Klavuzu - Maden Atıklarının Yönetimi Proje Kitabı - Metalik Cevher Zenginleştirme Tesislerinin Proses Atıklarının Atık Barajında Depolanması - Sınıflandırma Klavuzu (Cilt I) - Sınıflandırma Klavuzu (Cilt II) - Sınıflandırma Klavuzu (Cilt III) - Uzmanlık Tezi (2010 - Limited) Türkiye'de Denizlerde Dispersant Kullanımı

Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı:  Batık Gemilerin Çevresel Açıdan İncelenmesi Projesi - Broşür  - Gemi Kazaları Sonucu Oluşan Atıkların Atık Yönetimi Planlarının Hazırlanması    

Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı:  İkonair Projesi :  Konya Hava Kalitesi Değerlendirme Raporu  - Konya Temiz Hava Programı    Kentair Projesi :  Adana Raporu - Ankara Raporu - Erzurum Raporu - Gaziantep Raporu - Mersin Raporu - Samsun Raporu   

İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı: Full Taslak - HPMP Açılış Broşürü - Hpmp Broşür - İzleme Planı Klavuzu - OTİM Takip Programı Broşür Arka - OTİM Takip Programı Broşür Ön -  Sektörel Hesaplama Örnekleri - Sixth National Communicationof Turkey - Turkey's National Climate Change Adaptation Strategy And Action Plan - Türkiye İklim Değişikliği Altıncı Ulasal Bildirimi - Türkiye'nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı - Yıllık Emisyon Raporlama Klavuzu  

Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı :  Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğünün Uygulanması İçin Teknik Destek Projesi (Broşür)Handbook_Implementing the (EU) Persistent Organic Pollutants Regulation in TurkeyZararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatına İlişkin AB Tüzüğünün Uygulanması için Teknik Destek Projesi (Broşür) - National Implementation Plan of Turkey on the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)Regulatory Impact Assessment (RIA) of implementing the (EU) Persistent Organic Pollutants Regulation in TurkeySectoral Impact Assessment (SIA) of implementing the EU Persistent Organic Pollutants Regulation in TurkeySektörel Etki Analizi Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğünün Uygulanması için Teknik Destek ProjesiTehlike Kimyasalların Uluslararası Ticaretinde Özel Uygulamalar (Uzmanlık Tezi) 

Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı : Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği Projesi: Energy Efficiency in Wastawater Treatment Final Report - Proje Raporu Evsel Kentsel Arıtma Çamurlarının Yönetimi Prejesi Final Raporu : Ek1 - Ek2 - Ek3 - Ek4 - Ek5 - Ek6 - Ek7 - Ek8 - Ek9 - Ek10 - Ek11 - Ek12 - Ek13 - Ek14 - Ek15 - İçindekiler - Kaynaklar - Şekil Listesi - Tablo Listesi   Gri Su Final Raporu ve Klavuzu :  Final Raporu - Klavuz  Atıksu Arıtımının Esasları Ver2 : Bölüm1 - Bölüm2 - Bölüm3 - Bölüm4 - Bölüm5 - Bölüm6 - Bölüm7 - Bölüm8 - Bölüm9 - Bölüm10 - Bölüm11 - Bölüm12 - Bölüm13 - Bölüm14 - Kapak - Önsöz   -/-   2007-2014 UCES - AAT Eylem Planı - Atıksu Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Klavuz - Uzmanlık Tezi (Çiğdem BUDAK - Uzmanlık Tezi (Filiz DOĞAN) - Uzmanlık Tezi (Lütfiye DUMLU) - Yapay Sulak Alanlar El Kitabı - Zeytin Sektörü Atıklarının Yönetimi Projesi                                

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ :  Mhgm Tanıtım Filmi  -  Mobilpgd Kısa Filmi  -  Yapı Malzemeleri Laboratuvar Kısa Filmi  -  İmar Çalıştayı Final Video 05/05/2015  -  Isı Yalıtım  -  Isı Paylaşım Sistemi  -  Ahşap Dış Cephe İş İskeleleri  -  Enerji Etkin Binalara Ulaşma Yolunda Temel Tasarım Prensipleri  -  Enerji Kimlik Belgesi  -  Merkezi Isıtma ve Sıhhi Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Su Giderlerinin Paylaştarılması 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ :  01/01/1975 Deprem Yönetmeliği  -  01/02/1997 Deprem Yönetmeliği  -  01/03/2007 Deprem Yönetmeliği  -  1-4 Zemin ve Temel Etüdü Hazırlama Formatı  -  1-5 Zemin ve Temel Etüdü Raporu Esasları  -  1-6 Zemin Etüt Teknik Şartnamesi  -  2-1 İskan Modülü El Kitapçığı  -  2-2 İskan Profe Kitapçığı  -  2-3 İskan Tanıtım Kitapçığı  -  2-4 Kırsal Alan Planlaması  - 2-5 Rural Area Plann (ing)  Amasya İline Ait Yöresel Mimari Projeler  -  Balıkesir İline Ait Yöresel Mimari Projeler  - Bursa İline Ait Yöresel Mimari Projeler  -  Edirne İline Ait Yöresel Mimari Projeler  -  Karabük İline Ait Yöresel Mimari Projeler  -  Rize İline Ait Yöresel Mimari Projeler  -  Şanlıurfa İline Ait Yöresel Mimari Projeler  -  Trabzon İline Ait Yöresel Mimari Projeler  

MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : Van İlinde Yapılan Yerbilimsel Etüt Çalışmaları Kitabı (Kapak)  -  Sayfa 1-14  -  Sayfa 15-30  -  Sayfa 31-47  -  Türkiye Habitat III Ulusal Raporu  -  Turkey Habitat III National Report  

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : Su Projesi (Türkçe)  -  Su Projesi (İngilizce)  -  Su Projesi (Fransızca)  -  Su Projesi (Arapça)  - Projeler : Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi  -  Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalitesinin ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Verimliğinin İzlenmesi  -  Sunuş  -  Boncuk İngilizce  - Datça Hurması 12-15  - Kaplumbağa İngilizce  -  Köyceğiz Posterler  -  Sigla Kitabı İngilizce  - Su Samuru İngilizce ve Türçe  -  Sosyo Ekonomik Araştırmalar :  Gölbaşı  -  Pamukkale: BÖLÜM I-GİRİŞ  -  BÖLÜM II-A-GENEL BİLGİLER  -  BÖLÜM III-B-İŞLETMELER  -  BÖLÜM IV-E-KÖYLER  -  BÖLÜM V-C-STK ve İDARİ  -  BÖLÜM VI-D-TURİSTLER  -  BÖLÜM VII-DERİNLEMESİNE GÖRÜŞMELER  -  BÖLÜM VIII-SONUC VE ÖNERİLER  -  Ek1- Tablo Dizini  -  Ek2- Grafik Dizini  -  Ek3- Pamakkale ÖÇK Bölgesi Otel-Pansiyonlara İlişkin İstatistiki Bilgiler  -  Ek4- Su Tahmini  -  Ek5- Develi  -  Ek6- Yeniköy  - Final Kapak  -  İ-İçindekiler  -  İİİ- Sunuş  -  Kaynaklar  -  Uzungöl   -  Datça-Bozburun  -  Fethiye-Göcek  -  Foça - Ihlara -  Kaş-Kekova  -  Saros  -  Özel Çevre Koruma Bölgesi Karasal Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi : Fethiye-Göçek  -  Ihlara  -  Kaş-Kekova  -  Pamukkale  -  Tuz Gölü  -  Uzungöl  -  Özel Çevre Koruma Bölgesi Kıyı ve Deniz Biyolojik Çeşitlilik Tespiti Projesi Final Raporları : Fethiye-Göcek  -  Saros  -  Köyceğiz-Dalyan  -  Özel Çevre Koruma Bölgesi Habitat İzleme Projesi Final Raporu :  Tuz Gölü 

EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI :  Çevre  -  Hava  -  Su  -  Toprak  -  Gürültü ve Radyasyon Kirliliği  - Biyolojik Çeşitlilik  -  Nesli Tükenen Canlılar  -  Atıkların Geri Kazınımı  -  Ormanlarımız  -  Atıklar

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI : Yeşil Satın Alma Kriterleri ve Yaklaşımı  -  Bakanlık Etik Rehberi  -  Kamu İdarelerinde Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları  -  Yeni Kamu Mali Yönetimi Anlayışına Göre Stratejik Plan Bütçe İlişkisi  -  Hassas Görev Broşürü  -  İç Kontrol Sistemi Broşürü  -  İç Kontrol Standartları Broşürü  -  Risk Yönetimi Broşürü  -  Yıllık Kamu Yatırım Programı Tekliflerinin Hazırlanması, Uygulanması ve Raporlanması Süreci  -  Stratijik Plan Broşürü  -  COSO İç Kontrol Standartları  ve Türkiye Uygulaması  

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:  CSB Kitapcık (EN)  -  CSB Kitapcık (TR)