İLETİŞİM / ULAŞIM BİLGİLERİ
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Satınalma ve Mali İşler Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
Sosyal İşler Müdürlüğü
İdari İşler Müdürlüğü
Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü
Kitaplık ve Yayın İşleri Müdürlüğü
Makine İkmal Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Birimi (DOKTORLUK)